การทำงาน ทำให้ชีวิต ของมนุษย์เราสับสน วุ่นวาย ขาดสมดุล ...

และถ้าเราฝืน ทำต่อไป โดยไม่มีเวลาพักผ่อนเลย ร่างกายก็จะฟ้องโดยการ เจ็บป่วย จิตใจขาดสติ ขาดสมาธิในการไตร่ตรอง คิดในเครื่องราวต่างๆ ให้ออกมาสมบูรณ์ได้ยาก..

แต่พอครั้นจะวางแผนหาเวลาพักผ่อน การงานก็เหมือนจะไม่เต็มใจ..กลั่นแกล้ง..ประดังเข้ามาทุกทิศทาง กว่าจะสู้รบกันเสร็จสิ้นก็เล่นเอาหมดแรงหมดกำลังสุดๆ

และทำไมต้องเลือกวันพักผ่อน ของชีวิต ชื่อบ้านเรากว่าจะได้มานั้น

" ชา - มา โฮมสเตย์ ณ แม่กำปอง "

---------------------------------

  • เรามีการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
  • เรามีธรรมชาติที่สมบูรณ์ แสนจะงดงามดั่งภาพวาดในฝัน
  • หมู่บ้านเล็กที่อยู่อาศัย ตามธรรมชาติ ลำธารและหุบเขา
  • อากาศที่พอเหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย
  • แสงแดดอ่อนๆตามช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการ
  • อุณหภูมิที่ลงตัวและสมดุลยิ่งนัก
  • เป็นแหล่ง โอโซน ที่ลงตัวยิ่งกว่าแหล่งไหนๆ
  • คุณจะได้สัมผัสกับ อุณหภูมิ อากาศ ที่พอเหมาะสมตามความต้องการของร่างกายของคุณ
  • วิวที่สวยสะกดทุกความงามของธรรมชาติ
IMG_7936.JPG